BuiltWithNOF

ZŠ Štefana Šmálika

Fyzika pre 6.ročník

  O nasledujúcich témach sa dozvieš viac na našom portáli pre Školy budúcnosti. Klikni sem.

Stavba látok. Látka a teleso

Zloženie látok. Vlastnosti látok.

 

Vzájomné pôsobenie telies. Sila

 

Gravitačná sila

Elektrické vlastnosti látok .

Model atómu.      

 

Atómy rôznych chemických prvkov.

 

Ióny.

 

Elektizovanie telies.

 

Elektrické pole

Magnetické vlastnosti látok

Magnety

 

Póly magnetu

 

Magnetické pole

 

Magnetizácia látky

 

Magnetické pole Zem.

Fyzikálne veličiny

Meranie dĺžky

 

Meranie objemu

 

Meranie hmotnosti

 

Hustota látky

 

Meranie času

 

Meranie teploty

Elektrický obvod

Elektrický prúd v kovoch.

 

Tepelné elektrické spotrebiče.

 

Magnetické pole elektrického prúdu.

 

Rozvetvený elektrický obvod.

 

Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch.

(c) Mgr. Beáta MARASOVÁ: Posledná aktualizácia:

 

[Fyzika6]